LiveLife55+

In samenwerking met het AFAS (AZ) Stadion heeft AG Events & Communication het platform LiveLife55+ gelanceerd. Het aantal 55-plussers in Noord-Holland neemt snel toe. In een groot deel van de gemeenten ligt het percentage 55-plussers nu al boven de 50%. Om in de behoeften en interesses van de moderne 55-plusser te voorzien, vindt op 6 en 7 juni 2015 LiveLife55+ plaats. Dit stijlvolle, tweedaagse publieksevenement vindt plaats in het AFAS (AZ) Stadion te Alkmaar

Dit unieke event geeft de 55-plussers inzicht hoe zij nog meer uit het leven kunnen halen. Dit loopt uiteen van een zinvolle dagbesteding tot voorzieningen c.q. aanpassingen die ervoor kunnen zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Met daarnaast informatie over financiën, wonen en reizen, maar ook zorg, beauty en vrijetijdsbesteding. Naast een uitgebreide beurs met veel Noordhollandse ondernemers is er een Wellness & Gezondheids Plaza en voor de hoofdingang van het stadion vindt de bezoeker Route 55. Dé plek voor de nieuwste modellen auto’s, fietsen, campers en caravans. De focus van LiveLife55+ ligt op vernieuwing en informatie.

Naast dit event verschijnt er periodiek een nieuwsbrief van LiveLife55+. In de loop van volgend jaar worden diverse themasessies georganiseerd, waarbij dieper op de verschillende thema’s ingegaan wordt en vinden er bijeenkomsten met een informeler karakter plaats.

LiveLife55+ verbindt. Brengt informatie naar de moderne 55-plusser, brengt de 55-plusser bij elkaar en brengt de ondernemer naar de 55-plusser. Dit allemaal om je ‘leven te leven’!